Hem  »  Beskärning

Beskärning

Att veta hur man beskär trädgårdens träd och växter tar lång tid att lära sig. Det tar många år för ett fruktträd att bli
stort och vackert. Men det kan ta en timme att förstöra det, för många år framöver. Även med utbildning är det lätt att
göra fel. Under växtens liv måste hänsyn tas till årstiden, hur man tar bort döda grenar, hur ett fruktträd kan bära
optimalt med frukt och mycket mer. Det är bara några delar av naturens mysterier. Helheten måste man ta hänsyn till.
Även trädets naturliga form och vilket stadium det befinner sig i. Hur den omgivning där trädet står ser ut. Dessutom ska
det vara vackert.
En hemlighet är att veta hur växten fungerar i olika stadier i livet och varför. Man måste helt enkelt veta vad man gör.
– Att förstå trädets hemlighet.
Jag är nyfiken på naturens skönhet och strävar efter harmoni med fruktträden och mellan trädgårdens växter.
Låt mig hjälpa dig att förstå din trädgårds potential. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi går
igenom din trädgårds möjligheter.