Hem  »  Miljö

Miljö

Idag är miljötänk obligatoriskt och vi har valt att följa de högsta miljökraven. Därför följer vi hela tiden nyheter om en bra miljö och arbetar ständigt med att uppdatera vårt miljöprogram.

 

I våra arbetsredskap som kräver drivmedel strävar vi alltid till att använda så miljövänliga drivmedel som möjligt. Våra dieselbilar drivs av Statoils miljödiesel och i mindre arbetsredskap har vi Stihls 4 mix motorer. De uppfyller de högsta miljökraven. Innan start av ett projekt planerar vi så att onödiga transporter undviks.

 

I ett samarbete med Cavator Entreprenad AB tillverkar vi jord av trädgårdsavfall. Alla växtdelar såsom grenar och löv flisas och komposteras. På så sätt bidrar vi till naturens eget kretslopp.