Kantstål

Det finns flera anledningar till varför du borde använda kantstål i din trädgårdsinredning. Stålet skapar en elegant trädgård med tydliga linjer. Du kan använda stålet vid tillverkandet av planteringsringar för blommor eller byggandet av klassiska träd-ringar. Stålet är inte bara en given visuell detalj utan det uppfyller även praktiska behov som att hindra gräs att växa ut i rabatten. Kantstålet kan också användas som inramning av täckbark eller grusgångar. Genom att använda kantstål så avgränsar du skadligt fuktbindande vegetation från att orsaka rötskador på din husfasad. Med kantstålet som avskiljare sparar du flera år på din fasads livslängd. Kantstål är ditt bästa val för en tid- och kostnadseffektiv lösning för din trädgård.